SIA "VPLab" podpisała w dniu 11.03.2022 r. umowę nr SKV-L-2022/122 z Investment and Development Agency of Latvia na otrzymanie wsparcia w ramach wydarzenia "Promocja międzynarodowej konkurencyjności" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.