Numer projektu: 1.2.1.1/18/A/002

Celem projektu Centrum Kompetencji jest wsparcie co najmniej 20 badań naukowych według zdefiniowanych kierunków badawczych, opracowujących nowe produkty i technologie w przemyśle oraz wdrażających je do produkcji, a tym samym promowanie współpracy pomiędzy sektorem naukowym i przemysłowym oraz zwiększenie konkurencyjności podmiotów z branży.

Projekt jest realizowany od 8 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku. Całkowita kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektu wynosi 4 708 111,50 EUR.

Dodatkowe informacje: Badanie jest realizowane w ramach projektu "Latvian Food Industry Competence Centre". Centrum Kompetencji Łotewskiego Przemysłu Spożywczego obejmuje dwa obszary naukowe:

  1. Zwiększenie rynku zbytu dla produktów łotewskich producentów, w tym: Innowacyjne produkty i technologie, podążające za najnowszymi trendami gospodarki cyrkularnej (w tym produkty eko-technologiczne, rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i monitorowania jakości żywności); Rozwiązania w zakresie pakowania produktów; Rozwiązania w zakresie logistyki żywności, w tym technologie poprawiające trwałość, czas przechowywania i koszty transportu, przy zachowaniu wysokiej jakości produktów i skróceniu drogi od producenta do konsumenta.

  2. Zwiększanie wartości dodanej produkcji i konkurencyjności, w tym: Poprawa wykorzystania produktów ubocznych żywności w produktach o wyższej wartości dodanej; Badania rolnicze i ogrodnicze w celu poprawy efektywności wykorzystania zasobów - odpowiednie gatunki, technologie uprawy; Nowe, innowacyjne produkty o wyższej wartości dodanej, maksymalizujące istniejące rynki, technologie i inne czynniki produkcji. Celem LPKC jest wsparcie co najmniej 20 badań według zdefiniowanych kierunków badawczych, opracowanie nowych produktów i technologii w przemyśle oraz wdrożenie ich do produkcji, a tym samym promowanie współpracy pomiędzy sektorem naukowym i przemysłowym oraz zwiększenie konkurencyjności podmiotów z branży.

Partner współpracy: SIA "VPLab" Cel współpracy: Projekt badawczy nr 37 "Opracowanie i produkcja innowacyjnych produktów żywności funkcjonalnej wzbogaconych o kolagen lub kurkuminę".

AKTUALNY STATUS BADAŃ

Okres: od rozpoczęcia projektu do 16 sierpnia 2020 r. Od 1 czerwca 2020 roku SIA "VPlab" rozpoczęła prace nad projektem "Opracowanie i produkcja innowacyjnych produktów żywności funkcjonalnej wzbogaconych o kolagen lub kurkuminę".

W czerwcu określono główne cechy i wskaźniki jakościowe potencjalnych produktów. Następnie, w oparciu o określone wskaźniki produktu, dokonano oceny różnych surowców dostępnych na rynku od różnych producentów. Wstępna ocena opierała się na specyfikacji każdego surowca. Po analizie danych fizycznych i chemicznych zamówiono u producentów próbki kolagenu i kurkuminy jako główne surowce.

Wskaźnik rozpuszczalności otrzymanych próbek surowców został przetestowany i przeanalizowany w celu określenia, które surowce będą odpowiednie do rozwoju produktu ze względu na wskaźniki smakowe. Wybrane próbki surowców zostały przygotowane do przekazania do zewnętrznego laboratorium w celu określenia stężenia i czystości surowców.

Okres: od 17 sierpnia 2020 r. do 16 listopada 2020 r. Początkowo ilość dostarczonych surowców była niewystarczająca do przeprowadzenia badań stężenia i czystości w laboratorium, dlatego zwrócono się do producentów o dodatkowe próbki surowców.

Aby nie opóźniać procesu rozwoju produktu i móc terminowo stworzyć pierwsze próbki laboratoryjne każdego produktu, rozpoczęto prace nad opracowaniem receptury z wykorzystaniem dotychczasowej ilości surowców. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń oraz wyznaczonych wcześniej wskaźników rozpuszczalności każdego surowca określono niezbędne wymagania dla każdego produktu oraz opracowano wstępne receptury.

Okres: od 17 listopada 2020 roku do 16 lutego 2021 roku. Przetestowano dwie główne próbki surowców - trzy kurkuminy i trzy kolageny - oraz stworzono pierwsze próbki laboratoryjne produktów w oparciu o wcześniej opracowane receptury. Na podstawie wyników testów wybrano próbki surowców do dalszej pracy. Ustalono, że wszystkie 6 próbek ma podobne wskaźniki fizyko-chemiczne, więc głównymi parametrami wyboru były smak i rozpuszczalność.

Przeprowadzono degustacje, podczas których na podstawie ankiet wybrano surowce o najlepszym smaku.

Uzyskane wyniki pośrednie można uznać za podstawową bazę do dalszego planowanego rozwoju produktu i produkcji.

Okres: od 17.02.2021 r. do 16.05.2021 r. Wykorzystując wcześniej wybrane składniki kolagenu i kurkuminy, w laboratorium stworzono ostateczne próbki produktów rozwojowych. Ustalono optymalne stężenia składników aktywnych dla produktów - bez osadu i o dobrym smaku. Następnie dla każdego produktu stworzono kilka próbek o różnych smakach. Przeprowadzono degustacje i na podstawie ankiet wybrano ostateczne próbki produktów o najlepszym smaku i aromacie.

Okres: od 17.05.2021 r. do 16.08.2021 r. W tym okresie sprawozdawczym wybrano zakłady produkcyjne, które mogły optymalnie wyprodukować partie doświadczalne opracowanych produktów oraz zweryfikowano zgodność receptur laboratoryjnych. Dla każdego produktu określono optymalne opakowanie w zależności od potencjału zakładu produkcyjnego i zapotrzebowania rynku. Przeprowadzono testy technologii napełniania dla każdego konkretnego produktu. Dla każdego produktu przygotowano niezbędną dokumentację produkcyjną, w tym stworzono formularze protokołów produkcyjnych, oceny ryzyka, zdefiniowano krytyczne parametry procesu, a także zatwierdzono ostateczną wersję opisu metod analitycznych i badań stabilności produktu.

Okres: od 17.08.2021 r. do 16.11.2021 r. - PROJEKT ZAKOŃCZONY SUKCESEM W tym okresie sprawozdawczym obliczono odpowiednią wielkość serii, biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne zapewniające najniższe koszty produkcji oraz możliwość częstych cykli produkcyjnych. Produkcja doświadczalna prowadzona była w warunkach przemysłowych. Po zakończeniu produkcji eksperymentalnej przeprowadzono dodatkowe analizy laboratoryjne w celu potwierdzenia składu produktu zgodnie z recepturą.

Głównym rezultatem projektu jest opracowanie trzech napojów odpowiednich dla szerokiego grona konsumentów:

  • Produkt N1 Curcumin Collagen - butelka 500 ml (40 porcji);
  • Produkt N2 Collagen Flex - ampułka 25ml * 7 szt. w kartonie;
  • Produkt N3 Collagen Water - puszka metalowa 330 ml.
  • Cel projektu został osiągnięty - powstały nowe, innowacyjne i wygodne w użyciu produkty żywności funkcjonalnej w formie napoju, wzbogacone o kolagen lub kurkuminę.